Tjenester

Vi kan tilby en rekke tjenester innenfor revisjon, rådgivning og årsoppgjør. Vi er behjelpelige med gode og fleksible løsninger som kan bidra positivt for virksomheten din. Ta kontakt med oss så kan vi sammen finne muligheter for effektiv og lønnsom drift.

Revisjon

Hovedmålet med revisjon er å øke tilliten til rapportert informasjon. Som revisor legger vi vekt på å være en god og nyttig samarbeidspartner, og med vår kompetanse ønsker vi å bidra til de beste løsninger for din bedrift.

Rådgivning

Revisor er en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver virksomhet. Vi har betydelig kunnskap og erfaring innen effektiv og lønnsom forretningsdrift og kan tilby et bredt utvalg av rådgivningstjenester.

Årsoppgjør

Årsregnskapet skal vise den økonomiske aktiviteten i løpet av året, i tillegg til å vise bedriftens økonomiske status ved årsslutt. For deg som ikke er revisjonspliktig kan vi tilby hjelp til utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding med vedlegg.