Om oss

Forus Revisjon ble etablert i 2000. Svein Sørskår og Jan Egil Aase har vært med fra starten og har tidligere erfaring fra PwC og Revision Noraudit. Vi har dyktige medarbeidere med lang erfraring med revisjon av de fleste bransjer. Flere av våre ansatte har utdannelse og arbeidserfaring fra andre bransjer i tillegg til revisjon, noe som gir oss en fordel i kjennskapen til ulike virksomheter.

Forus Revisjon er et lokalt revisjonsfirma som holder til i sentrale lokaler på Forus i Fabrikkveien 23B.

Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore bedrifter og organisasjoner. Kundene dekker svært mange bransjer og gir stor innsikt i det lokale næringsliv. Vi er opptatt av å være en pålitelig partner for våre kunder og vektlegger kvalitet i arbeidet. Målsettingen er at vår kompetanse skal bidra til forbedringer hos kunden på flere plan.

Revisjon

Hovedmålet med revisjon er å øke tilliten til rapportert informasjon. Som revisor legger vi vekt på å være en god og nyttig samarbeidspartner, og med vår kompetanse ønsker vi å bidra til de beste løsninger for din bedrift.

Rådgivning

Revisor er en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver virksomhet. Vi har betydelig kunnskap og erfaring innen effektiv og lønnsom forretningsdrift og kan tilby et bredt utvalg av rådgivningstjenester.

Årsoppgjør

Årsregnskapet skal vise den økonomiske aktiviteteni løpet av året, i tillegg til å vise bedritens økonomiske status ved årsslutt. For deg som ikke er revisjonsliktig kan vi tilby hjelp til utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding med vedlegg.