Rådgivning

Vi i Forus Revisjon har betydelig kunnskap og kompetanse innen effektiv og lønnsom forretningsdrift. Vi ønsker å bistå våre kunder i hele den økonomiske prosessen og med bakgrunn i vår erfaring kan vi tilby rådgivning innen de fleste fagområder.

Regnskap, skatt og merverdiavgift

Vi gir råd om regnskapsmessige problemstillinger og konsekvenser for resultat og egenkapital. Vi hjelper deg med å finne svar på skattemessige spørsmål, forhold som gjelder moms samt tilsvar til bokettersyn.

Etablering av selskap

Vi bistår med utarbeidelse av stiftelsesdokumenter og gir veiledning til valg av selskapsform. Hvilken selskapsform du bør velge når du starter firma avhenger av type virksomhet og grad av personlig risiko. De vanligste selskapsformene er: Aksjeselskap AS, Enkeltpersonforetak ENK, Ansvarlig selskap ANS, Selskap med delt ansvar DA

Omorganisering, fusjon, fisjon

Hvilken selskapsstruktur er mest hensiktsmessig for din virksomhet, hvordan kan virksomheten organiseres på en best mulig måte? Dette er sentrale spørsmål i mange bedrifter, og vi kan bistå med rådgivning og teknisk gjennomføring.

Generasjonsskifte

Som uavhengig part kan vi gi familien råd vedrørende arv og overføring av virksomhet til neste generasjon. Skatt er et viktig punkt, men også hvordan virksomheten skal styres og eierskapet organiseres. Med vår erfaring kan vi være med på å finne gode løsninger for alle involverte parter.

 

Oppkjøp og verdivurdering

Vi kan utarbeide verdsettelser av bedrifter som vil være nødvendig i forbindelse med fisjon, fusjon og andre omorganiseringer. I forbindelse med kjøp av virksomheter kan vi bistå med finansiell due diligence og gi råd om transaksjonsmodeller. Ved alle former for eierskifter er det fornuftig å ha en sparringspartner og rådgiver med høy kompetanse på regnskap, skatt og avgift.

Økonomistyring

Som din revisor og rådgiver kan vi komme med innspill på tiltak som gir forbedret lønnsomhet, og se hvor verdiene skapes.Vi kan bistå med driftsanalyse, budsjettering og likviditetsstyring.

Risikostyring og internkontroll

Vi hjelper med å forstå risiko og etablere gode styringsprosesser tilpasset selskapet størrelse og komleksitet. Vi kan bidra med å ta gode beslutninger og være i forkant ved endringer og følge opp med nødvendige tiltak.