Våre ansatte

Inger Lise Austbø

Statsautorisert revisor

Tlf: 41 23 37 03
inger.lise@forusrevisjon.no

Jan Egil Aase

Statsautorisert revisor

Tlf:  91 74 84 58
jan.egil@forusrevisjon.no

Eivind Stavenes

Statsautorisert revisor

Tlf: 92 86 09 35
eivind@forusrevisjon.no

Bjørn Byrkja

Tetyana Foster

Marit Stornes

Statsautorisert revisor

Tlf: 902 13 567
marit@forusrevisjon.no

Monica Christensen

Statsautorisert revisor

Tlf:  93 01 86 26
monica@forusrevisjon.no

Ørjan E. Omdal

Statsautorisert revisor

Tlf: 95 06 99 00
orjan@forusrevisjon.no

Jorun Vassøy-Breiland

Statsautorisert revisor

Tlf:  95 26 11 83

jorun@forusrevisjon.no