Forus Revisjon AS - Erfaring med revisjon av de fleste bransjer

Forus Revisjon AS er et lokalt revisjonsfirma som holder til i sentrale lokaler på Forus. Vi er 8 registrerte og statsautoriserte revisorer, og har opparbeidet betydelig erfaring med revisjon av de fleste bransjer.

Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore bedrifter og organisasjoner. I tillegg til lovbefalt revisjon bistår vi også med rådgivning innen avgift, skatt, regnskap, omorganisering, generasjonsskifte m.v.

Forus Revisjon

Fabrikkveien 23B
4033 Stavanger

Telefon: 51 96 10 80
Faks: 51 96 10 81

post@forusrevisjon.no