Vår kompetanse – din fortjeneste

Forus Revisjon AS er et lokalt revisjonsfirma som holder til i sentrale lokaler på Forus. Vi er 9 revisorer, som har opparbeidet betydelig erfaring med revisjon av de fleste bransjer.

Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore bedrifter og organisasjoner. I tillegg til lovpålagt revisjon bistår vi med utarbeidelse av årsregnskap, rådgivning innen avgift, skatt, regnskap, omorganisering, generasjonsskifte m.v. Vi vektlegger høy faglig kompetanse, engasjement og fleksibilitet.

Revisjon

Hovedmålet med revisjon er å øke tilliten til rapportert informasjon. Som revisor legger vi vekt på å være en god og nyttig samarbeidspartner, og med vår kompetanse ønsker vi å bidra til de beste løsninger for din bedrift.

Rådgivning

Revisor er en naturlig rådgiver og veileder for deg som driver virksomhet. Vi har betydelig kunnskap og erfaring innen effektiv og lønnsom forretningsdrift og kan tilby et bredt utvalg av rådgivningstjenester.

Årsoppgjør

Årsregnskapet skal vise den økonomiske aktiviteten i løpet av året, i tillegg til å vise bedriftens økonomiske status ved årsslutt. For deg som ikke er revisjonspliktig kan vi tilby hjelp til utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding med vedlegg.

Revisjon gir tillit

 Revisjon bidrar til tillit. Tillit til at regnskapene er til å stole på, at lover etterleves og at viktige rutiner er på plass i virksomheten. Dette gir trygghet i bedriften og for allmenheten.  Også mange små bedrifter velger å ha revisjon, fordi de ser nytten og verdien av en uavhengig kvalitetssikring av sin interne og eksterne rapportering.